3738594
Přihlášení

Ukrajina - ubytování, restaurace, sport, kultura, turistika

hotel, restaurace, obchody, služby, sanatoria, jezera, hory

Počajivská lávra

Svato-Uspenská Počájivská lávra

Západní region

смт.Почаїв
Тернопільська область

Telefon: +380 354 661 218
Web: pochaev.org.ua

První záznam o lávře pochází z roku 1527, přestože dle legendy byla založena již ve 13. století (během invaze Mongolů) kyjevskými či athoskými mnichy. Koncem 16. století zde již stál zděný chrám, jemuž roku 1597 věnovala šlechtična Anna Hojská ikonu sv. Bohorodičky, kterou jí dříve přivezl bulharský metropolita.

V roce 1604 se sem uchýlil již známý mnich Ivan Zalizo. Změnil si zde jméno na Job z Počajiva, byl zvolen igumenem a klášter za jeho působení zažíval rozkvět. Job, který se zde v mnišské askezi dožil sta let, zde založil tiskárnu, která dodávala pečlivě vypravené theologické knihy do celé Volyně a sousední Haliče

Roku 1675 byl Počajiv obležen tureckými vojsky, kterým se však dle tradice zjevila sv. Bohorodička v doprovodu sv. Joba a andělů, následkem čehož množství Turků přestoupilo ke křesťanství; i kdyby tradice nadsazovala, jisté je, že Turci klášter nezničili.

V letech 1720–1831 náležel klášter řeckokatolické církvi a jeho význam se pomalu umenšoval. Po zániku Polska, kdy se Volyň stala součástí Ruského impéria, přešlo následkem ruského vlivu mnoho věřících k pravoslaví a také klášter byl navrácen ruské pravoslavné církvi. K tomu pomohla i skutečnost, že řeckokatolická církev podpořila protiruské Listopadové povstání. Roku 1833 získal klášter status lávry a díky své poloze jen několik kilometrů od někdejších hranic s rakouskou řeckokatolickou Haličí se stal jakousi západní baštou pravoslaví, kam mířily pouti jak z celého Ruska, tak z Balkánu.

Po I. světové válce připadla západní Volyň Polsku, a Počajivská lávra se tak paradoxně stala největším pravoslavným centrem II. polské republiky. To ji přivedlo do tíživé situace, jednak kvůli protiruským tendencím v Polsku, jednak kvůli perzekuci (nejen) pravoslavné církve v bolševickém Sovětském svazu. V II. světové válce lávra sice unikla zničení; to pro ni však neznamenalo konec těžkostí, neboť sovětský režim nadále všemožně škodil: například v jedné z klášterních budov, již konfiskoval, bylo v souladu s dobovou praxí zřízeno muzeum atheismu. To bylo v roce rozpadu Sovětského svazu (1991) opět změněno v theologický seminář a pro lávru nastaly lepší časy. Dnes je pod správou Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu opět jedním z center pravoslaví na Ukrajině.

Externí odkazy

Fotogalerie

Svato-Uspenská Počájivská lávra

Svato-Uspenská Počájivská lávra

 
Svato-Uspenská Počájivská lávra

Svato-Uspenská Počájivská lávra

 
Počájivská Ikona Boží Matky

Počájivská Ikona Boží Matky

v Uspenském chrámu je velmi uctívanou křesťanskou svatyní
 
Svato-Uspenská Počájivská lávra

Svato-Uspenská Počájivská lávra

 
Uspenský chrám

Uspenský chrám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
load