3738589
Přihlášení

Ukrajina - ubytování, restaurace, sport, kultura, turistika

hotel, restaurace, obchody, služby, sanatoria, jezera, hory

Lvovská oblastní fiharmonie

Západní region

вул.Чайковська 7
м.Львів

Telefon: +380 322 741 086, +380 322 358 946
E-mail: philharmonia.press@yahoo.com
Web: www.philharmonia.lviv.ua

Služby v okolí

Vzdálenost - bankomat: 0,05 km
Vzdálenost - banka: 0,05 km
Vzdálenost - pošta: 0,3 km
Vzdálenost - obchod: 0,05 km
Vzdálenost - vlakove nádraží: 2 km
Vzdálenost - autobusové nádraží: 3 km

Lvovská oblastní filharmonie je jednou z vedoucích koncertních institucí Ukrajiny, činnost které má různé podoby zpopularizování lepších vzorů hudebního úmění mezinárodní festivaly, cykly koncetrů-monografií, koncerty za účasti mladých hudebníků, tematické programy pro žáky středních školy a pod.

Dějiny Lvovské filharmonie byly bohaté a mnohostranné  v každém období  existence – rakouském, polském, sovětském , ukrajinském. Během takových  stoletých dějin / úředním dnem založení  je 12. září 1902/  na její  jevišti vystoupovali nejlepší hudebnicí světa: S.Krušelnická, O.Mišuha, R.Strauss, H.Maler, B.Bartok, A.Rubinstein, F.Bisoni, M.Long, V.Landovská,  P.Kasals  a v druhé polově XX století – J.Bašmet, R.Kerer, L.Kohan, D.Oistrach, L.Tymofejevá, L.Isakadze, B.Rudenko, V.Hornostajevá a jiní. 

Své autorské koncerty reprezentovali zde  zasloužilí  hudební skladatelé – D. Šostakovyč, B.Ljatošinský, A.Chačaturjan , A.Schnitke , V.Sylvestrov, M.Skoryk, J.Stankovyč.

Z jeviště  Lvovské filharmonie začali svou cestu do velkého úmění známí ukrajinští hudebnicí – Oleh Krysa, Jutij Bašmet, Olexandr Slobodjanyk, Jurij Lysyčenko, Marie Čajkovská  a také  hudebnící mladší generáce – Etella Čupryk, Josef Jermiň, Oksana  Rapita, Olexandr Kozarenko.

Velkou úlohu  v hudebním životě Lvova posledních desetiletí odehrává kažroční festival hudebního úmění Virtuosové, který započal svůj pokrok ve Lvovské filharmonii  v květnu 1981 jako Všesvazový hudební festival Virtuósové státu. Během posledních let účastnící festivalu byli známí a také mladí hudebnicí z mnohých států Evropy, Asie  a Ameriky. Už tradičně v filharmonii se provádějí premiéry mnohých děl ukrajinských, a síce, lvovských hudebních skladatelů – M.Skoryka, V.Laňuka, V.Kaminského, O.Kozarenka, šíroce se popularizuje dědictví  hudebních skladatelů – klasiků  : M.Lysenka, S.Ljudkeviče, V.Barvinského, M.Kolesy. 

Také ve Lvovské filharmonii poprvé pro lvovany zazněla mohutná díla světové klasiky  - Německé rekviem  J.Bramsa, Symfonie č.3 Kaddisch  L.Bersteina, Karmina Burana K.Orfa, Mesiáš H.F.Handela. 

Z roku 2006 na čele filharmonie  je laureát Státní ceny  jména M.Lysenko  Volodimir Syvochip, který je zakladatelem  Mezinárodního festivalu  soudobé hudby Kontrasty, ředitelem  Mezinárodního festivalu  hudebnického úmění Virtuosové a mezinárodního festivalu dirigentského úmění paměti Mykoly Kolesy, které se realizují na základě Lvovské oblastní filharmonie.

Činnost Lvovské filhamonie  se provádí ve všechnych směrech i nejenom  hudebních. Počínajíc z koncertní sezónou 2007-2008 v nové galerii úmění FilArt ve foyer filharmonie stále se pořádají umělecké výstavy, úmělecká setkání, hudební a literární perfomensy.  Základními tvůrčími jednotkami Lvovské filharmonie jsou: akademický smičcový orchestr / hlavní dirigent a umělecký vedoucí  Aidar Torybajev/, akademický komorní orchestr Virtuosové Lvova / hlavní dirigent, zasloužený činitel úmění Ukrajiny  Serhij Burko/, sólisté filharmonie  a instrumentální soubory.

Akademický smičcový orchestr Lvovské filharmonie

Dějiny orchestrového provedení ve Lvově má více než dva století a jsou spojené  s takovými jmény : Josef Elsner, Johann Mederich Hallus, Franz Ksawer Mozart, Karol Lipinský, Josef Bashny, Karol Mikuli, Meczyslav a Adam Soltysové, Ludwik  Czelanský, Henryk Jarecký, Henryk  Melzer-Šavinský. Na začátku XX století orchestrem dirigovali  na pohostinských vystopeních ve Lvově  Gustav Maler, Richard Strauss, Ruggero Leoncavallo.

Pravidelně  orchestr začal  pracovat jako filharmonický od roku 1933.  Kromě Adama Soltysa ním také v té době dirigoval Jakob Mund, Jerzy Kolaczkovský, Stefan Sledzinský a také pozvání – Kazimierz  Wilkomirský, Tadeusz Mazurkewicz, Herman Sherchen, Ignac Noumark, Jaša Horenshtain, Grzegorz Fitelberg. V prosinci 1939 nová sovětská vláda svým úsnesením  založila ve Lvově  při rozhlasovém  výboru smyčcový orchestr, zakladateli kterého byli Mykola Kolesa a Isaak Pain.

V různém období stálými dirigenty orchestry  byli D.Pelechatý, J.Luciv, R.Fylypčuk, I.Juziuk, dirigovali také takové hosté jako G.Rožďestvenský, K.Kondratyšin, A.Baltis, R.Glijer, L.Ginsburg, S.Kamartin, M.Kac,  K.Moral, F.Mansurov,  V.Ploskina, V.Sirenko, N.Siec .

V roce 2006 za plodnou  mnohoroční  činnost orchestru byla udělena hodnost  Akademický.  Od roku 2007 hlavním dirigentem úměleckým vedoucím orchestru  je Ajdar Torybajev. Za jeho účasti  na jevišti filharmonie úspěšně se realizovali velké tematické programy: symfonie J.Bramsa, všechny symfonie F. Schuberta, symfonie Beethovena, symfonické dílo G.Malera, R. Straussa, D. Šostakoviče.

Úspěšná výjezdní vystoupení orchestru v  Německu, Itálii, Francii, Polsku, Španělsku, Švýcarsku potvrzují vysoký tvůrčí potenciál kolektivu a jeho  schopnost  konkurovat  s nejlepšími evropskými orchestry, napomáhávajíc vstupu našeho státu do světového kulturního prostoru. 

Akademický komorní orchestr Virtuosové Lvova

Komorní orchestr Virtuosové Lvova byl založen v roce 1994 z nejlepších lvovských hudebniků. Zakladatel, úmělecký vedoucí a dirigent orchestru – zasloužilý činitel úmění Ukrajiny Serhij Burko, vedoucí koncertní mist – zasloužilý umělec Ukrajiny Volodimir Duda. Orchestr byl na výjezdních vystoupenícch  v Dánsku, Německu, Švýcarsku , Itálii, Vatikáně, Polsku,  Čechách, na Slovensku,  v Belgii, Izraeli ,a Latinské Americe.

Orchestr se skládá z 16 až 40 osob v závislosti na programu a repertoár zahrnuje díla hudebních skladatelů různých epoch a slohů – od Bacha, Corelli do soudobé ukrajinské a světové hudby. 

 

Virtuosové Lvova často vystupují s sólisty a dirigenty z Polska, Rakouska, Británie, Spojených státu amerických, Německa , Litvy, Švýcarska.

Orchestr nahrál několik  CD  a audio alb: Antologie ukrajinské hudby, Housista na střese, a Hudba pro všechny, CD s hudbou soudobého amerického hudebního skladatele  Jurija Olijnyka, CD  Antonio Vivaldi. Časy roku. A také vystoupil iniciátorem řady hudebních projektů / Talent třetího tisíciletí,  Mezinárodná filharmonie mládeže a jiné/.

V roce 2007 komornímu orchestru Virtuosové Lvova udělena hodnost Akademického. 

 

Sólisté a soubory Lvovské filharmonie

Ve Lvovské filharmonii pracuje řada sólistů instrumentalistů a zpěváků, mezi nimi známý vystupující zasloužilí umělcí Ukrajiny  Marjan Šunevič a Oleh Batov a také umělci z povolání , laureátí Mezinárodních a Všeukrajiských soutěží Vasyl Ponajda, Marianna Laba, Oksana Savicka, Lilie Kostruba, Natalie Dytjuk, Nina Karpinec, Olha Fenjuk, Volodimir Rybčuk, Inna Pavljuk, Olena Maceljuch.

Uprostřed žánrů jmenováných sólistů – umělecké slovo, zpěvání, folklórní a instrumentální hudba. V poslední době hodně reprezentuje filharmonie instrumentální soubor Vysoký Zámek vedoucí –Andrij Jackiv, popularizátor ukrajinského folklóru a folklórů světa.Také v repertoátu souboru západoevropská a ukrajinská klasická hudba v úpravě pro lidové nástroje, zábavní a taneční hudba. Soubor Vysoký Zámek je účastníkem mnohých úměleckých  akcí a mezinárodních festivalů  v Ukrajině, Polsku, Německu, Maďarsku a Bělorusku. 

Uprostřed sólistů je třeba poznamenat kvarteto banduristek Lvovanky. Jejích repertoár  je velmi rozmanitý  dle žánrů a slohu: klasická a soudobá hudba, ukrajinský folklór. Kvarteto je laureátem Všeukrajiského a Mezinárodních soutěží, má na kontě mnoho výjezdních vystoupení  v Ukrajině a v zahraničí.

Otevírací doba

všechny měsíce Út - Ne 10:00 - 19:00

Fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
load