3738605
Zaloguj się

Uzdrowisko Morszyn

Zachodni region

м.Моршин
Львівська область, 824 82

Morszyn-wspaniałe uzdrowisko ukraińskiego Podkarpacia u podnóża Karpat, wśród pięknych lasów, o unikalnym, zdrowym podgórskim klimacie, w byłym powiecie stryjskim, woje-wództwa stanis-ławowskiego, na wysokości 324 m. n.p.m.

Tu w połowie XIX wieku odkryto pokłady borowiny i wody zdrojowej ze źródła św. Bonifacego  o unikalnym na skalę europejską składzie chemicznym, którego rozbioru dokonał w 1881 roku Prof. Radziszewski a Prof. Korczyński w swej rozprawie „O zdrojach morszyńskich…” z 1882 roku ”… poczytuje wodę morszyńską zdroju Bonifacego za unikat pomiędzy dotychczas znanemi wodami gorzkiemi .

Jako kurort Morszyn rozkwitał w latach 1920 – 1939 i wśród galicyjskich kurortów Truskawca i Niemirowa, Morszyn-Zdrój stanowił najbardziej elegancki i nowoczesny ośrodek leczenia uzdrowiskowego otyłości, schorzeń wątroby, kamic, nieżytów dróg żółciowych, schorzeń żołądka, nieżyty, nad-kwasoty, schorzenia dróg moczowych: kamica nerkowa i inne. Powstają wtedy nowoczesne obiekty sanatoryjne: łazienki solankowe i borowinowe, pijalnia, Dom Zdrojowy, wiele nowoczesnych pensjonatów.
Właścicielem zdrojo-wiska jest wtedy Towarzystwo Lekarzy Polskich we Lwowie.
Od 1935 roku do Morszyna-Zdroju kursują „Osobne wozy pulmanowskie z napisem Warszawa – Morszyn-Zdrój, bezpośrednio z Warszawy przez Lwów do Morszyna-Zdroju, dwie godziny od Lwowa, pierwsza stacja za Stryjem.

20 września 1939 roku do Morszyna weszły wojska sowieckie „wyzwalające” zachodnią Ukrainę i do 22 czerwca 1941 roku, kiedy to wojska niemieckie zajęły Galicję wschodnią, „utrwalały” władzę i ideologię sowiecką.

W czasie hitlerowskiej okupacji Morszyn pełnił rolę medycznego zaplecza armii niemieckich, Dom Zdrojowy stał się szpitalem wojskowym.
Po wojnie, kiedy to tereny te przyłączone zostają do sowieckiej Ukrainy, stare obiekty popadają w ruinę a na ich miejsce powstają nowe, wielopiętrowe sanatoria na miarę Związku Radzieckiego, niepasujące do otoczenia i tradycji cichego, eleganckiego kurortu. Leczy się tu klasa robotnicza, zdobywając siły do budowy nowego, słusznego ustroju – komunizmu. Stare obiekty, nieremontowane, wyburzane, jak stary kościółek w centrum Uzdrowiska, stanowiące relikt polskiego kapitalizmu, są dewastowane i niszczone. Klasa robotnicza, korzystająca z uroków tutejszej przyrody, leczniczych właściwości wód zdrojowych i borowin, nie widzi starych, galicyjskich tradycji Morszyna-Zdroju. Uzdrowisko znane jest jako „obrazcowyj kurort sowieckogo Sojuza”.
Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości sanatoria przyjmują stale nowych kuracjuszy, leczą się tu ofiary czarnobylskiej katastrofy, obywatele Ukrainy, Rosji a ostatnio Morszyn ponownie odkryli Polacy. Obecnie wiele starych obiektów jest remontowanych, powstają nowe sanatoria, pensjonaty, ośrodki spa. Wybudowano kilka obiektów sakralnych, odrestaurowano starą kapliczkę przy Zdroju Matki Boskiej, powstają nowe restauracje i bary.

Chociaż baza lecznicza jest nie w pełni doinwestowana, widać wiele braków, to możliwości leczenia chorób przewodu pokarmowego, dróg moczowych, żółciowych, otyłości, chorób kobiecych, serca i układu krążenia, prostaty i impotencji są znakomite. Wielkie doświadczenie tutejszych lekarzy i personelu gwarantuje doskonały efekt kuracji uzdrowiskowej.

żródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Morszyn

 
load