3738589
Zaloguj się

Lwowska Filharmonia Obwodowa

Zachodni region

вул.Чайковська 7
м.Львів

Telefon: +380 322 741 086, +380 322 358 946
E-mail: philharmonia.press@yahoo.com
Web: www.philharmonia.lviv.ua

Ubsługi w okolicy

Odległość - bankomat: 0,05 km
Odległość - bank: 0,05 km
Odległość - poczta: 0,3 km
Odległość - sklep: 0,05 km
Odległość – stacja kolejowa: 2 km
Odległość – przystanek autobusowy: 3 km

Lwowska Filharmonia Narodowa jest jedną z przodujących instytucji koncertowych Ukrainy, działalność której składa się z różnych form popularyzacji najlepszych wzorów sztuki muzycznej (festiwale międzynarodowe, cykle koncertów-monografii, koncerty za udziału młodych muzyków, tematyczne programy dla uczniów szkół średnich itp.).

Historia Filharmonii Lwowskiej jest bogatą w treść oraz rozmaitą w każdym okresie jej istnienia – austryjskim, polskim, radzieckim, ukraińskim. W ciągu  stuletniej historii (oficjalnym dniem jej założenia uważa się 27 wrzesień 1902 roku) na jej scenie występowali najlepsi światowi muzycy : S.Kruszelnicka, A.Myszuga, R.Strauss, G.Mahler, B.Bartok, A.Rubinstein, F.Busoni, M.Long, W.Landońska, P.Casals, a w drugiej połowie XX w. – J.Baszmet, R.Carer, L.Kogan, D.Oistrach, L.Timofejewa, L.Isakadze, B.Rudenko, W.Gornostajewa i in.

Własne koncerty autorskie tutaj były reprezentowane przez wybitnych kompozytorów – D.Szostakowicza, B.Latoszyńskiego, A.Chaczaturiana, A.Schnitke, W.Sylwestrowa, M.Skoryka, E.Stankowicza.

Właśnie ze sceny Filharmonii Lwowskiej udali się swoją własną drogę ku wielkiej sztuce znani na całym świecie ukraińscy muzycy – Oleg Krysa, Jurij Baszmet, Aleksander Słobodianiuk, Jurij Lisiczenko, Maria Czajkowska, a także muzycy młodej generacji - Józef Jermiń , Etella Czupryk, Oksana Rapita, Aleksander Kozarenko.

Poważną rolę w życiu muzycznym Lwowa w ostatnich dziesięcioleciach odgrywa coroczny festiwal sztuki muzycznej „Wirtuozowie“ zapoczątkowany w Filharmonii Lwowskiej w maju 1981r. jako Wszechzwiązkowy Festiwal Muzyczny „Wirtuozowie kraju“. W ciągu ostatnich lat uczestnikami festiwalu byli zarówno znani, jak i młodzi muzycy z wielu krajów Europy, Azji i Ameryki.

Już tradycyjnie w Filharmonii odbywają się  premiery wielu utworów ukraińskich, a w szczególności lwowskich, kompozytorów – M.Skoryka, W.Łaniuka, W.Kamińskiego, A.Kozarenki, szeroko jest popularyzowany twórczy dorobek kompozytorów-klasyków – M.Łysenki, S.Ludkiewicza, W.Barwińskiego, M.Kolesy.

Również właśnie w Filharmonii Lwowskiej po raz pierwszy dla lwowian były wykonane utwory klasyki światowej – „Niemieckie rekwiem“ J.Bramhsa, Symfonia nr 3 „Kaddisch“ L.Bernsteina, „Carmina Burana“ K.Orfa, „Mesjasz“ G.Handela.

Od roku 2006 na czele Filharmonii stał laureat Państwowej Nagrody im.M.Łysenki Włodzimierz Sywochip , który także jest założycielem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Kontrasty“, Dyrektorem Międzynarodwego Festiwalu Sztuki Muzycznej „Wirtuozowie“ oraz Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Dyrygenckiej pamięci Mikołaja Kolesy, które odbywają się na bazie Filharmonii Lwowskiej.

Działalność Filharmonii Lwowskiej rozwija się w wielu kierunkach i nie tylko muzycznych. Zaczynając od sezony koncertowej 2007-2008, w nowej galerii sztuki „FilArt“ w foyeru Filharmonii stale odbywają się wystawy i spotkania artystyczne, performensy muzyczne i literackie.

Podstawowymi twórczymi jednostkami Filharmonii Lwowskiej są Akademicka Orkiestra Symfonicna Filharmonii Lwowskiej (główny dyrygent i kierownik artystyczny Aidar Torybajew); Akademicka Orkiestra Kameralna „Wirtuozowie Lwowa“ (główny dyrygent zasłużony działacz sztuki Ukrainy Sergiusz Burko), soliści Filharmonii oraz zespoły instrumentalne.

Akademicka Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej

Historia wykonawstwa instrumentalnego we Lwowie nalicza już ponad dwa stulecia i jest powiązana z takimi imionami jak Józef Elsner, Johann Mederic Hallus , Franciszek Ksawery Mozart, Józef Baszny, Karol Mikuli, Mieczysław i Adam Sołtysowie, Ludwik Czelański, Henryk Jarecki, Henryk Melzer-Szawiński. Na początku XX w. orkiestrą dyrygowali podczas występów gościnnych we Lwowie Gustaw Mahler, Richard Strauss, Ruggero Leoncavallo.

Regularnie w jakości orkiestry filharmonicznej zaczęła funkcjonować od 1933 roku. Oprócz Adama Sołtysa w tym czasie orkiestrą dyrygowali Jakub Mund, Jerzy Kołaczkowski, Stefan Śledziński, a także zaproszeni – Kazimierz Wilkomirski, Tadeusz Mazurkiewicz, German Scherchen, Ignacy Neumark, Jasza Gorenstein, Grzegorz Fitelberg. W grudniu 1939r. nowa władza radziecka swoim postanowieniem „stworzyła“ we Lwowie przy Obwodowym Komitecie Radiowym  Orkiestrę Symfoniczną, założycielami której byli Mikołaj Kolesa oraz Isaak Panin.

W rużnych okresach orkiestrą stale dyrygowali  D.Pełechatyj, J.Łuciów, R.Filipczuk, I.Juziuk, dyrygowali również tacy sławni goście jak G.Rożdziestwieński, K.Kondraszyn, A.Baltis, R.Gliere, L.Ginzburg, S.Kamartin, M.Kac, K.Moral, F.Mansurow, W.Płoskina, W.Sirenko, N.Sies.

W 2006 roku za owocną wieloletnią działalność orkiestrze było przyznano tytuł „Akademickiej“. Od 2007 roku głównym dyrygentem , a także kierownikiem artystycznym orkiestry,  jest Aidar Torybajew. Za jego udziału na scenie Filharmonii zostały pomyślnie na wielką skalę zrealizowane programy tematyczne: symfonie J.Bramhsa, wszelkie symfonie F.Schuberta, symfonie L.Beethovena, utwory symfoniczne G.Mahlera, R.Straussa, D.Szostakowicza.

Pomyślne występy gościnne orkiestry w Niemczech, Włochach, Francji, Polsce , Hiszpanii, Szwajcarii potwierdzają wysoki potencjał twórczy zespołu i jego zdolność konkurować z  najlepszymi orkiestrami europejskimi, tym samym sprzyjając wyjściu naszego państwa na światowe przestworzy kulturalne.

Akademicka Orkiestra Kamerlna „Wirtuozowie Lwowa“

Orkiestra kameralna „Wirtuozowie Lwowa“ była stworzona w roku 1994 z najlepszych muzyków lwowskich. Założyciel, kierownik artystyczny i dyrygent orkiestry – zasłużony działacz sztuki Ukrainy Sergiusz Burko, kierownik-koncertmistrz – zasłużony artysta Ukrainy Włodzimierz Duda. Orkiestr był na występach gościnnych w Danii, Niemczech, Szwajcarii, Włochach, Watykanie, Polsce, Czechach, Słowacji, Belgii, Izraelu, Ameryce Łacińskiej.

Orkiestra składa się z 16-40 osób ( w zależności od programu), a repertuar jej obejmuje utwory kompozytorów różnych epok i stylów – od Bacha, Corelli do nowoczesnej muzyki ukraińskiej i światowej.

„Wirtuozowie Lwowa“ często występują z solistami i dyrygentami z Polski, Austrii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy, Szwajcarii.

Orkiestra zapisała kilka płyt CD i audioalbumów, a mianowicie: „Antologia muzyki ukraińskiej“, „Skrzypiec na dachu“, a także „Muzyka dla wszystkich“, płytę CD z muzyką współczesnego kompozytora amerykańskiego Jurija Olijnyka, płytę CD Antonio Vivaldi „Pory roku“. Również orkiestra wystąpiła inicjatorem szeregu projektów muzycznych („Talenty trzeciego tysiąclecia“,  „Międzynarodowa Filharmonia Młodzieży“ i in.).

W roku 2007 Orkiestrze Kameralnej „Wirtuozowie Lwowa“ było przyznano tytul „Akademickej“.

Soliści oraz zespoły Filharmonii Lwowskiej

We Lwowskiej Filharmonii Obwodowej pracuje szereg solistów-instrumentalistów oraz wokalistów, do których należą wykonawcy, zasłużeni artyści Ukrainy Marian Szunewicz i Oleg Batow, a także zawodowi artyści, laureaci międzynarodowych i wszechukraińskich konkursów Wasyl Ponajda, Marianna Łaba, Oksana Sawicka, Lilia Kostruba, Natalia Dytiuk, Nina Karpiniec, Olga Feniuk, Włodzimierz Rybczuk, Inna Pawluk, Ołena Maceluch.

Wśród rodzajów przedstawionych solistami jest słowo artystyczne, śpiew, muzyka folklorystyczna oraz instrumentalna. Tę ostatnią godnie reprezentuje zespół instrumentalny „Wysoki Zamek“ (kierownik Andrzej Jacków), popularyzator folkloru ukraińskiego , a także folkloru narodów świata. Również w repertuarze zespołu jest przedstawiona muzyka zachodnioeuropejska i ukraińska klasyczna w aranżacji dla instrumentów ludowych, muzyka rozrywkowa i taneczna. Zespół „Wysoki Zamek“ jest uczestnikiem wielu akcji artystycznych oraz festiwalów międznarodowych w Ukrainie,  Posce, Niemczech, Węgrach, Białorusi.

Wśród solistów należy odznaczyć kwartert bandurzystek  „Lwowianki“. Ich repertuar jest bardzo rozmaity wg rodzajów i stylów: muzyka klasyczna i współczesna, folklor ukraiński. Kwartet jest laureatem Wszechukraińskiego i Międzynarodowych konkursów, dużo koncertuje zarówno na Ukrainie,  jak za granicą.

Godziny otwarcia

wszystki miesiąci Wt - Nd 10:00 - 19:00

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
load