3738589
Zaloguj się

Muzeum Narodowe we Lwowie imienia Andrzeja Szeptyckiego

Zachodni region

пр. Свободи, 20
м. Львів

Telefon: +380 322 358 846, +380 322 358 856
Fax: +380 322 358 849
E-mail: nml_shept@ukr.net, sheptytsky_nml@ukrain.travel

Muzeum Narodowe we Lwowie imienia Andrzeja Szeptyckiego jest najbardziej wybitnym na Ukrainie skarbem zabytków kultury i sztuki narodowej, który został założony w 1905 roku przez Metropolitę Andrzeja Szeptyckiego najpierw jako fundacja prywatna o nazwie „Muzeum Kościelne”; a w dniu 13 grudnia 1913 roku aktem uroczystym zostało przekazane w darze dla narodu ukraińskiego jako Muzeum Narodowe we Lwowie.

Założenie Muzeum na fali ożywienia narodowego na Ukrainie na początku XX wieku stało się zdarzeniem godnym uwagi, znaczenie którego zostało ważko zaświadczone nie tylko przez prasę ukraińską, lecz również przez prasę światową – o nim pisano w Rosji, Polsce, Niemczech, Francji, we Włoszech i w USA.

W sprawie organizacji Muzeum oraz skompletowania zbiorów przy aktywnym udziale społeczności ukraińskiej stanął na czele profesor Hilarion Święcicki (1876-1956) znany w dziedzinie historii, slawistyki i historii sztuki, wieloletni dyrektor Muzeum (1905-1952). Jednocześnie rozwojowi Muzeum sprzyjali Iwan Franko, Wasyl Szczurat, Wołodymyr Szuchewicz, Józef Bocian, Mychajło Pawłyk, Mychajło Gruszewski, Oleksa Nowakiwski, Iwan Trusz, Salomea Kruszelnicka oraz wiele innych znanych działaczy nauki i kultury zespolonych wokół Muzeum.

Na dzień dzisiejszy Muzeum jest jednym z najpotężniejszych na Ukrainie i świecie ośrodków zachowania, badania i popularyzacji osiągnięć ukraińskiej spuścizny duchowo-artystycznej (ponad 150 tys. jed.zb.).

Przedmiotem szczególnej dumy jest najbardziej pełny i najbardziej liczny na Ukrainie zbiór ukraińskiej średniowiecznej sztuki sakralnej XII-XVIII w., który donosi z głębi wieków kulturę artystyczną Ukrainy w oryginałach starych czasów. Najbardziej wartościowym jest zbiór dzieł malarstwa ikon XII-XVIII w. (ponad 4000 jed.zb.), w tym zabytki złotego okresu ukraińskiego malarstwa ikon („Jerzy walczący ze smokiem” XIV w., „Archanioł Michał z dziejami” XIV w. ze Storonny, „św. Męczennica Paraskewa” XIV w. z Isajów, „Matka Boska Hodegetria” XV w. z Krasowa i in.). Cenne zabytki kultury pisemnej (XI-XVIII w.) są zgromadzone w zbiorze rękopisów i starodruków – Ewangelia z Buczacza (pocz. XIII w.), Pandekty Antiocha (1307r.), cyryliczne inkunabuły druku Schweipolta Fiola, Franciszka Skoryny, Iwana Fedorowa i in. Cenne są zbiory grafiki (ponad 30 000 jed.), rzeźby, sztuki ludowej (ponad 30 000 jed.zb.). W zbiorach malarstwa XIX – pocz. XX w. przedstawiono dzieła klasyków ukraińskiej sztuki artystycznej – T.Szewczenki, I.Trusza, O.Kulczyckiej, O.Nowakiwskiego. Różnostronnie przedstawiono także współczesną sztukę ukraińską.

Każdego roku ekspozycje muzealne, wystawy tymczasowe i inne akcje kulturalno-artystyczne zwiedza ponad 100 tys. miłośników sztuki. Lepsze dzieła ze zbiorów są przedstawione w ekspozycjach: „Dawna Sztuka Ukraińska XII-XV w.”, „Sztuka Ukraińska XVI-XVIII w.”, „Sztuka Ukraińska kon. XVIII – pocz. XX w.”

Oprócz tego, gościnnie czekają na zwiedzających muzea artystyczno-memoriałowe, ekspozycje których są wystawione w byłych mieszkaniach lub pracowniach twórczych artystów – I.Trusza, O.Nowakiwskiego, O.Kulczyckiej, L.Lewickiego.

Godziny otwarcia

wszystki miesiąci Wt - Nd 10:00 - 18:00

Bilety wstępu

Pełna opłata:9,00 UAH
Dzieci:1,00 UAH
Studenci:3,00 UAH

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
load