3738589
Вхід

Україна - проживання, ресторани, спорт, культура, туризм

готелі, ресторани, магазини, послуги, санаторії, озера, гори

Музей Декабристів

4

Центральний регіон

м.Тульчин, 236 00

Музей декабристів м. Тульчина пропонує відвідувачам ознайомитися з матеріалами про декабристський рух .

У місті знаходилася управа Південного товариства на чолі з П.І. Пестелем. У Тульчин до друзів-декабристів приїжджали російський поет О.С. Пушкін, польський поет Юліуш Словацький, поет-декабрист О.П. Баратинський. Зберігся і будинок, уякому збиралися декабристи, тепер тут розташувався краєзнавчий музей. У Тульчині П.І. Пестель був арештований, після чого фактично і почався розгром Південного товариства декабристів.

З 30 вересня по 5 жовтня 1823 року в Кирнасівці цар Олександр І провів огляд другої армії. Він залишився адоволений.бойовою виучкою військ, а особливо похвалив П. І. Пестеля за Вятський полк. Коли б він знав, що саме цей.полк.йому.готує!
Вже було призначено строк виступу — 1826 рік, коли під час маневрів на півдні мав бути сам цар. За пропозицією Пестеля, першим мав виступити Вятський.полк.у.Тульчині.
За ним — інші. Але події випереджували плани. Урядові стало відомо.про.діяльність «товариства», от-от когось із членів могли заарешту вати.Раптово помер Олександр І. 10 грудня 1825 року в Тульчин терміново.прибув генерал-ад'ютант П. Кисельов. Пестель і його друг Лорер знищують.документи «Товариства». «Руська правда» була закопана за селом Кирнасівкою (знайдена там 5 лютого 1826 року). 13 грудня Пестель назавжди попрощався в Кирнасівкою, з Вятським полком. При в'їзді в Тульчин його заарештовують.
Самодержавство жорстоко розправилося з першими російськими благовістителями.свободи.за.спробу.добитись.щастя
й волі для народу.

Мета членів Тульчинської управи — повалення самодержавства і кріпосництва шляхом революційного перевороту, створення республіки. Найбільш поміркована частина «Союзу благоденства» стояла на інших позиціях. Через незгоди на з'їзді в Москві, що відбувся в 1821 році, й було прийнято.рішення.про.розпуск.товариства.Але.Пестель і його друзі не зупинились на півдорозі. В березні 1821 року вони зібрались в Тульчині на квартирі Пестеля були на цьому історичному засіданні Юшневський, Абрамов, Барятинський, Волконський, Давидов, Іванов, Вольф, брати Крюкови,—щоб засвідчити народження нового таєм ного  товариства — Південного.

З'їзд 1822 року в Києві остаточно затвердив його. Окрім Тульчинської управи, створили Кам'янську (1822 рік) і Ва сильківську (1823 рік). Тульчинська була визначена голов ною, П. І. Пестеля обрали керівником «Південного Товариства».В тихому Тульчині визрівали плани, ідеї майбутньої Ро сійської республіки без кріпаків і поміщиків. Пестель у справах «Товариства» виїздить до Кишинева, Полтави,  багато працює над згуртуванням організації, пише в 1824 р. «Руську правду», яку схвалили всі члени «Товариства» і яка стала його програмним документом.

На цей час припадає й кілька приїздів до Тульчина ве ликого російського поета Олександра Пушкіна. Перші такі відвідини відбулись 13 лютого 1821 року. Тоді Пушкін приїз див з братами Давидовими. В щоденнику Олександра.Сергійовича знаходимо запис, датований  9 квітня 1821  року: «Ранок провів з Пестелем. Розумна людина в повному значенні цього слова... Ми з ним провадили розмову метафізичну, політичну, моральну та інші. Він один з найоригіналь ніших умів, які я знаю».

 
load