3738594
Вхід

Україна - проживання, ресторани, спорт, культура, туризм

готелі, ресторани, магазини, послуги, санаторії, озера, гори

Павлюк Степан Петрович

Павлюк Степан Петрович

Західний регіон

Академік директор інституту народознавства НАН України

Народився 2 січня 1948 року в с. Волосянка Сколівського району Львівської області. У 1972 р. закінчив історичний факультет Львівського університету ім. І. Франка, після чого працював у школі та в інших установах. Упродовж 1979-1983 рр. за час навчання в аспірантурі Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР підготував кандидатську дисертацію на тему "Народна агротехніка українців Карпат другої половини XIX — початку XX ст.", яка була успішно захищена у Мінську.

Початок 1980-х років став часом формування великої дослідницької стратегії Степана Павлюка, яка полягала не лише у вивченні одного з фрагментів аграрної традиційної культури українців, а й цілого ряду засадничих питань генезису традиційно-звичаєвого комплексу, співвіднесеності українського етнічного матеріалу у загальнослов’янському контексті. Авторська монографія "Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект" стала основою докторської дисертації, захищеної С. Павлюком у Києві (1992 р.).

Благодатна пора національно-патріотичного відродження та українського державотворення внесла винятково стрімкий ритм у життя і діяльність С. Павлюка. Він — один з організаторів і член Великої ради Руху (з 1989 р.), народний депутат Верховної Ради України першого демократичного скликання (1990-1994) і в той же час депутат Львівської обласної ради, представник України в Парламентській Асамблеї Ради Європи (Страсбург, 1992-1994), голова блоку національно-патріотичних сил Львівщини (з 1994 p.). Часто виступає в пресі, по радіо, на телебаченні з актуальних питань суспільно-політичного і культурного життя.

При цьому знаходить час і сили для науково-організаційної і науково-творчої роботи. Прийнявши в 1991 p. керівництво Львівським відділенням Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського, домігся створення в 1992 р. на його основі самостійного академічного Інституту народознавства та успішно працює його директором. У нелегкий для академічної науки час не тільки підтримує активну життєздатність Інституту, але й нарощує його творчі можливості, знаходить засоби для розробки важливих наукових проектів, для публікації багатьох наукових праць. З 1995 р. в Інституті виходить двомісячник "Народознавчі зошити" який уже зарекомендував себе як серйозне наукове видання. Автор понад 250 наукових і науково-популярних праць, з них — 10 авторських і у співавторстві монографій.

С. Павлюк багато робить для активізації народознавчих досліджень в Україні, підготовки кадрів етнографів, фольклористів, мистецтвознавців, для підвищення міжнародного авторитету української науки. За його ініціативою з 1993 p. відновила свою діяльність Міжнародна комісія з питань дослідження культури населення Карпат і Балкан, керівництво якої раніше здійснювалося з Москви. Як голова секретаріату цієї організації він постарався урухомити продовження розробки деяких її основних праць. Конкретні конструктивні елементи намагається внести і в діяльність Міжнародної асоціації українських етнологів (з 1993 p. — її співголова). Слід згадати про участь С. Павлюка в багатьох міжнародних та інших наукових конференціях, нарадах, симпозіумах, про підготовлений під його керівництвом і у співавторстві навчальний посібник для вищих навчальних закладів і шкіл "Українське народознавство" (1994 р.), його статті і рецензії з питань розвитку української етнології, причетність як відповідального редактора до цілого ряду наукових та науково-популярних видань.

Нагороджений відзнакою Президента України — орденом "За заслуги" III ступеня (1998).

Фотогалерея

Павлюк С. П.

Павлюк С. П.

 
Виставка Альфонса Мухи

Виставка Альфонса Мухи

 
Павлюк С.П. і Овсійчук В.

Павлюк С.П. і Овсійчук В.

 
 
 
load